tisdag 21 februari 2012

Balansens pyramid

                                                         
Föreställ dig en Pyramid med kvadratisk botten och med höjden som symboliskt förmår mäta den medvetenhetsgrad du kan utvecklas mot - som den som åskådliggöres här-->
Lägg märke till att höjden på medvetandet stöds av fyra punkter eller hörn vid basen där var och en representerar en grundläggande aspekt för att kunna uppnå ett balanserat högre tillstånd av medvetande.
För din förståelse och upplevelse är det således mycket viktigt att din grund säkras, att de fyra hörnen vid basen är stabila. De fyra punkter eller aspekter av stabilitet som bokstavligen är hörnstenar för vår existens här.
Läs igenom dem noga och lägg därefter märke till hur du känner för var och en av dem.

1. Förhållandet du har till din fysiska kropp och de övriga subtila kropparna, inklusive ka (det praniska röret som jag förklarar under Vad är energi, vem är du..)

2. Ditt förhållande till Dig själv och Andra.

3. Ditt förhållande till det tjänande du utför till Universum, till Världen, till ditt Samhälle - vilket ofta yttrar sig som karriär, fastän inte enbart så.
4. Ditt medvetna förhållande till de heliga Elementen, som bygger upp den värld vi lever i. Här på Jorden är dessa Heliga Element: Jord, Eld, Vatten, och Luft (Rymd).

Det är speciellt viktigt att du nu försäkrar dig om ett gott förhållande till den fysiska kroppen och de subtila kropparna och att du känner dig själv och harmoniskt kunna samspela med andra människor.
Vad gäller samspelet med andra människor kan det vara intressant att veta att i de forntida templen i Egyptens mysterieskolor, speciellt i Hators Egyptiska mysterieskola tilläts man vanligtvis inte inträde förrän man genomgått en viss Period av livserfarenhet.
När människor sökte inträde i skolan gick man igenom allt, inklusive ens förhållande. För om mänskliga relationer inte har upprättats på ett visst positivt sätt blir negativa relationer till ett hinder när man börjar röra sig uppåt i medvetenhet. Den invigde kommer då faktiskt att falla tillbaka ner i lägre energitillstånd och frekvenser.
Idag finns det somliga som tror att förhållanden är överflödiga och att de egentligen inte behövs och att positiv samverkan och förhållande med andra människor är något man kan hoppa över.
Vad som erfordras är att kunna relatera till andra människor på ett klart och ärligt sätt
så att man är sanningsenlig om sina upplevelser, sanningsenlig om sina behov och begär
samt förmår kommunicera dessa ting fritt och öppet.
Det grundläggande är att man i förhållande till sina medmänniskor strävar efter att vara mer direkt,
mer ärlig, mer sanningsenlig med sig själv om sina behov och önskningar och sedan kommunicerar dem tydligt till andra.
Många lärare på Jorden och från högre riken har talat om vikten av relationer i tusentals år.
När du förmår inlemma den andra av de fyra baspunkternauppstigningspyramiden blir pyramiden stadigare och mer stabil.
Den blir till ett stöd som ger dig ytterligare ett steg till att nå upp mot toppen av pyramiden mot högre tillstånd av medvetenhet och medvetande.
Din insats i ett arbete visar hur du uttrycker ditt sanna själv. Det finns ett uttryck.. "Arbete är
manifesterad kärlek". Det arbete du engagerar dig i är ett sätt för dig att manifestera din kärlek,
din medvetenhet, ditt medvetande, ditt mästerskap. Det ger dig en återspegling på ditt personliga uttryck och var i dig själv du inte är tillräckligt tydlig, var någonstans du trasslar till det eller är kaotisk.
Känner du dig inte tillfreds med det sätt du engagerar dig i världen genom att uttrycka din kreativitet och kärlek, ta dig då en titt på de delar av dig själv där du känner dig oklar gällande dina avsikter inom det området. Problemet är inte arbetet. Problemet är hur man engagerar sig eller motstår att engagera sig i världen genom det energiarbete som kallas arbete eller tjänande.

De element som Jorden omfattar är : Jord, Eld, Vatten, och Luft (Rymd).
Dessa Heliga element är i realiteten stora medvetna väsen,
något som kan ge somliga av er en ny förståelse.
Elementet Luft som omger oss och genomtränger våran kropp är medvetet.
Den Luft som du andas (den Rymd du vandrar genom) är ett medvetet väsen.
Det Jordelement som upprätthåller oss och som faktiskt din kropp består av, är medvetet.
Jordens Vatten, de Vatten som rör sig på Himlen i form av moln och det Vatten som finns i våran kropp är medvetet.
Även Eldelementet är medvetet.
Dessa fyra väsen tillhörande Jorden, Elden, Vattnet och Luften (Rymden), har förenat sig för att skänka oss en fysisk kroppsform.
Detta är en gåva som är fritt given för att vi skall kunna få avnjuta denna upplevelse i en trögare värld än den vi kom ifrån.
Utan dessa medvetna väsens arbete och ömsesidiga samarbete med den kreativa önska om din existens här skulle det inte vara möjligt med någon evolution här på detta tredimensionella plan.
Faktum är att det inte skulle finnas något fysiskt plan!
Att skapa ett tacksamhetsförhållande till dessa väsen är början till att skapa en mer kosmisk och universell förståelse för skaparens energi på en lokal nivå.
Man missbrukar inte Världen man lever i när man inser dessa väsens upphöjdhet och att det är det som ligger bakom själva skapelsen.
Det är på grund av deras medkänsla, deras kärlek och tjänande som vi har förmågan att utvecklas.
Liksom alla varelser har de sina fyra hörn på balansens pyramid i sig själva. Deras arbete och tjänande går ut på att skapa en kontinuitet för existensen i detta rike så att elementen befinner sig i balans och den fysiska världen fortskrider. De utvecklas genom tjänandet av oss och alla andra riken i den här världen,
i denna dimension.
Emellertid är det allmänt sett så i dessa moderna tider att människor nu är avskurna från den uråldriga förståelsen av hur Heliga dessa element är, av hur Helig Jorden är.
Våra ursprungsfolk är de som fortfarande bibehåller denna förståelse i sin stams kunskapsbank.
Men för det mesta har den moderna, teknologiska, orienterade människan separerats från denna sanning.
Så många människor vandrar omkring i världen och söker efter något vi kallar frid, upprörda över att de inte kan finna någon fridfull plats. Det moderna medvetandet som har blivit teknologiskt orienterat fortsätter att skapa nya teknologier i hopp om att dessa nya framsteg skall ge dem denna plats för vila och frid. Men likväl sker detta inte.
Ironin och tragedin i det hela är att viloplatsen finns här just nu. Den omger dig, Den inbegriper elementen i din kropp.
Om du bara kunde se och känna av Jordens Helighet och din kropps skulle du finna viloplatsen.
Därifrån kan du börja uppstigningsprocessen och röra dig allt närmare Skaparen eller den vi kallar Gud.

                                De fyra grundmomenten


1. När och stärk den fysiska kroppen och ditt förhållande till den.

2. Bli medveten om och stärk ditt förhållande till din egen sanning och till din uppriktighet
gentemot andra.
3. Stärk ditt förhållande till ditt arbete och till möjligheterna att få tjäna.

4. Stärk ditt förhållande till de heliga element som din fysiska kropp består av och till hela jordeplanets
verklighet.

När du stärker och följer dessa fyra områden och dagligen erkänner dem och gör ditt bästa för att stärka vart och ett av dem kommer du att försäkra dig om den nödvändiga energi som skänker dig en stadig grund att säkert bygga på upp mot högre riken.
Ljudnamnet för eld är KA. Det är besläktat med ka, den praniska kropp som genomtränger och omger den fysiska kroppen.
EL är Jorden. LEEM är vatten och OM är luften och rymden. Dessa är ljudnamn som är givna till medvetanden som existerar oberoende av namnen. Elden är ett medvetet väsen. Vilken som helst gnista från elden - från en tändsticka, en flamma, ett ljus, den eld som brinner och smälter maten i din kropp, solens eld - är alla samma väsen i olika former. Så är det även med de andra elementen<3
                                                                                                                                                                                    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.