lördag 25 februari 2012

Att öppna sig...Att öppna upp för en större verklighet - en större emotionell frihet, en större andlig medvetenhet -
är såväl en längtan som en fruktan för en del får jag känslan av...

Denna rädsla för att öppna hjärtat för mer kärlek grundar sig i olika orsaker och många har utvecklat sig från hur man blivit uppfostrad under sin barndom på grund av att många människor har 
negativa upplevelser inpräntade i sina emotional och mentalkroppar från den tidiga barndomen.
När dessa energier tvingades böja sig inför människors vilja runt omkring dem - blir friheten till en källa för rädsla.

När människan öppnar sig för djupare känslor finns det också en stark tendens för många att hålla tillbaka, att frukta att just denns process av att uppleva djupa, starka känslor.
Om du tillåter dig att uppleva djupa känslor, tillåter du ka vibrera med en hög hastighet.
Jag menar inte att ni ska bli hysterisk eller överkänslig!
Förmågan att känna djupt, vare sig den uttrycks eller ej gör att ka vibrerar snabbare.
Ordningen på våra chakran sammanhänger med det vi skulle kalla känslomässiga nivåer och vartefter energierna rör sig till hjärtchakrat, den "stora omformaren" i centrum av bröstet, sker en
rörelse av denna känslomässiga energi mot dess högsta "tonalitet" eller väl intonade frekvenser.

Hjärttrakten utgör också mittpunkten mellan de undre och de övre chakran,
och det är på grund av detta som många hänvisar till den som den "stora omformaren".
Den är kroppens centralsol och är den grundpelare, utifrån vilken all rörelse energimässigt
sker mot helhet och högre medvetandetillstånd.
Hjärtcentrum liknar kronbladen hos en blomma, men alla de olika chakran har bokstavligen en
energistruktur som på sin subtila nivå i stort liknar en blomma.
Närhelst hjärtats blomma öppnar sig förstärks känslorna.
Så när man upplever mer känslor öppnar sig hjärtbladen och sträcker ut sig.
När man upplever mindre och mindre känslor - blir mer tillbakadragen och mindre intonad till sina egna känslor - tenderar dessa blad att sluta sig.
Varje individ har en gräns vad gäller hur mycket man accepterar i termer av öppenhet och det känslodjup man tillåter sig att uppleva. Som sagt så har detta att göra med ens tidigare betingelser.
Dina tidigare upplevelser har förvisso format din attityd till och hur djupt du förmår gå i förhållande till dina känslor.
På grund av att jorden rör sig upp i en högre medvetande-oktav snabbas tiden upp. Fler händelser och upplevelser sker under en kortare tidsutsträckning och skapar mer känslor och mer känsloreaktioner.
Om du motstår upplevelserna, om du motstår dina egna känslomässiga reaktioner och polariserar dem till skuld, då har du missat poängen.
Att lägga skuldsituationen eller på någon annan för ditt illamående är oriktigt.
Dina känslor är reaktioner på situationer grundade på din tolkning av händelserna.
De är speglar som energimässigt låter dig svara an på och bli medveten om din egen värdering av en
händelse eller en upplevelse. I grunden skapar du din egen reaktion, din upplevelse av en händelse.
Vilken händelse det än må vara, vilken den absoluta sanningen än må vara kommer att undfly dig tills dess du förstår att det du upplever i alla skeenden är din egen projektion, tolkning och skapelse därav.
Din uppfattning av dessa upplevelser baserar sig på dina trosföreställningar, dina attityder, avsikter, dina dolda avsikter och känslor omkring vad som sker. Känslor ger dig ett mycket tydligt utslag och emotioner ger dig en mycket tydlig återkoppling på vad du ärligen upplever samt berättar för dig om upplevelsen.

Om du tillåter dig själv att uppleva dessa djupa känslor med öppenhet och acceptans,
kommer de att skapa en större medvetenhet i dig. Enkelt uttryck, de känslomässiga energierna som rör sig genom dig är bränsle för omvandlingseldarna.

Somliga av dessa rädslor för att öppna sig för känslor har att göra med den faktiska energirörelsen-
för när de subtila kropparna börjar öppna sig, rör sig verkliga fysiska förnimmelser genom den fysiska kroppen.
Ett öppnande till en större rymd för ens eget varande, till en större medvetenhet och en större känsla av frihet och flöde, din födslorätt.
Denna andliga födslorätt är det dina kroppar utvecklas mot,
om du blott tillåter processen att fortskrida<3.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.