fredag 2 mars 2012

Vad är energi, vem är du?
Jag skulle vilja berätta för er om ka.

Våran vetenskap har fastslagit att vi mer än 99% består av rymd, vi är energifält.
Ka är ett energifält som i vårat språk skulle motsvaras av den "praniska kroppen".
Prana som den beskrivs av yogis forntida traditioner är den grundläggande livskraften i syret men den är inte det som vi kallar syre.
Prana förstärks i stora områden för vegetation och i stora områden av vattensamlingar i rörelse.
Prana är själva livskraften och denna prana genomtränger såväl den fysiska kroppen som prana-kroppen som kallas ka.
Ka är källa för den livskraft som rör sig genom den första nivån av det fysiska fältet, den fysiska kroppen.
Ka kallas ibland också den andliga eller eteriska tvillingen eftersom den är en kopia av den fysiska kroppen och dess energifält men på ett subtilare energiplan.
De av er som är bekanta med egyptisk alkemi känner till termen "ka" som utgör den energitvilling som temporärt kan överleva den fysiska kroppen efter döden. Den är dock inte den odödliga själen.
Utan prana som rör sig genom den fysiska kroppen och förstärker ka kan man inte leva.
Den utgör själva livskraften.
Något som är grundläggande för hälsan, för existensen är att stabilisera det praniska flödet inom vår fysiska kropp.
Vi har andra subtila kroppar, som kallas emotional - kausal - och astralkroppar.
Men jag ska prata om ka.

Energins och/eller ljusets rörelse in i det praniska röret
ner från hilmen eller upp från jorden.
Detta praniska rör sträcker sig faktiskt ner i jorden.
Beroende på hur utvecklat ditt medvetande är.
Är det förbundet strax ovanför jordens yta,
några centimeter under ytan,
eller ända ner till själva jordkärnan (som min gör).
Detta praniska rör sträcker sig också uppåt ovanför huvudet
och kan nå upp några decimeter eller tusentals mil (vilket den gör hos mig)
Återigen beroende på medvetande-tillståndet hos varelsen ifråga.
Om du för samman tummen med långfingret och bildar en cirkel
får du den generella storleken på det praniska röret.
Det sträcker sig från toppen av huvudet och rakt ner genom perineum.


                      Självbehärskningsövning 1
                                   
                                    Del A

I den första övningen andas du in, upp genom det praniska röret som är förbundet med jorden.

Du andas in, upp genom det praniska röret från jorden på det första andetaget och sedan
slappnar du av och släpper efter med en suck.
På det andra andetaget andas du sedan in uppifrån och ovanför huvudet,
för ner den himmelska energin i kroppens praniska rör och därefter släpper du åter andetaget
och suckar.
Gör detta flera gånger tills du tydligt kan känna energiflödet i det praniska röret.
Spela gärna någon avkopplande musik ifall du behöver hjälp att koppla av.
Det är kraftfullt att göra detta ute i naturen!


                                                     

                               

                                    

                                 Del B


Nästa steg i denna självbehärskningsövning är att dra pranan in i det praniska röret
och att därefter cirkulera den genom den fysiska kroppen.

Steg 1: Som tidigare, dra upp pranan från jorden och in i ditt praniska rör när du andas in.
Håll andan ett ögonblick och andas sedan ut med en suck.
fokusera din uppmärksamhet på det praniska röret.

Steg 2: Andas nu in och dra pranan ner från ovanför hjässan och in i det praniska röret.
Håll andan ett ögonblick medan du fokuserar på det praniska röret.
Andas ut och sucka medan du skiftar uppmärksamheten över till hela din fysiska kropp.
Pranan kommer nu att flöda ut från det praniska röret och in i kroppen i enlighet med lagen
för uppmärksamhet (energi följer tanken).
Arbeta med detta tills du känner flödet från det praniska röret ut i den fysiska kroppen.


                                    Del C


Steg 1: Flytta nu uppmärksamheten till hjärtchakrat i centrum av bröstet.
Återkalla känslan av ovillkorlig kärlek och acceptans.
Försäkra dig om att du verkligen känner detta tillstånd. Att blott tänka på det räcker inte.

Steg 2: Med uppmärksamheten i hjärtcentrum och med en känsla av ovillkorlig kärlek och
acceptans, dra nu in prana upp från jorden och in i det praniska röret.
Håll andan en kort stund medan du fokuserar på det praniska röret och håller fast vid
känslan av kärlek och acceptans.
När du andas ut förflyttar du uppmärksamheten till den fysiska kroppen och tillåter den
"modifierande pranan" att röra sig ut från det praniska röret till hela kroppen.
Om någon befinner sig i situationen att inte ha upplevt sann ovillkorlig kärlek respektive acceptans,
vänta med del C tills vidare.
Fortsätt arbeta med de första två delarna av övningen.
För att det ska fungera så måste man öva!
Betraktar ni den som ännu en idé eller ännu ett begrepp,
så kommer den inte påverka ka.
Det finns många mer steg, men dessa första steg kommer att sätta igång dig med uppbyggandet av din livskraft.

Tank på att det alltid är Du som bestämmer,
ingen kan göra det åt dig för personen i fråga kan inte veta vad Du behöver.
Det är bara Du som vet och som kan göra något åt det ;-)!


Ljus och kärlek<3
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.