lördag 31 mars 2012

Känslan


Känslan omfattar de fysiska sensationer man upplever - såväl fysiska sensationer från den känslomässiga världen som från inre eller subtila världar.
Om vädret till exempel råkar vara svalt och blåsigt kommer din känslomässiga natur att rapportera den speciella informationen om omgivningen.
Din känslomässiga natur tar emot denna information genom kroppens nervsystem.
I tillägg till detta tar de subtila kropparna emot information som översätts till en känsla.
Om du råkar ha en negativ tanke omkring att det är en sval, blåsig dag, kanske du bedömer det som "en tråkig dag" och detta kanske gör dig deprimerad. Detta sker på grund av att du svarar an negativt på en mottagen neutral känsla, oskuldsfullt genom din känslomässiga natur.
Intressant nog kan en annan person verkligen uppskatta en sval, blåsig dag och känna sig upplyft av själva tanken på den. Sanna känslor är varken positiva eller negativa.
De är blott neutrala rapporter, som ett slags barometer på vad som sker i din energimässiga värld.
Din känslomässiga natur är ett utmärkande drag hos din emotionalkropp som är nära förbunden med ka. Emotionalkroppen är ett energifält som omringar och genomtränger din fysiska kropp.
När något aktiverar emotionalkroppen börjar den vibrera med en viss hastighet och skickar iväg "energiflöden" som strömmar runt och genom den fysiska kroppen. Om dessa flöden är tillräckligt starka (dvs när en stark känslomässig/emotionell reaktion uppträder), kan dessa flöden kännas av rent fysiskt inom själva kroppsvävnaderna- så att ju starkare det känslomässiga gensvaret är, desto starkare blir den fysiska sensationen.
Du ska tillåta dina energifält att öppna sig och röra sig fritt.
Förmåga att förflytta mer energi och bemästra en positiv rörelse för den energin utvecklas genom en bearbetning av den känslomässiga naturen.
Dina emotioner påverkar hälsan och det finns ett livsviktigt, specifikt och positivt gensvar som äger rum när en person känner ett visst slag av emotion- ett emotionellt vibrerande fält som kallas ovillkorlig acceptans och ovillkorlig kärlek .
Detta skapar en cellmässig resonans som positivt påverkar DNA, stärker den och hjälper den att avkoda information mer exakt. Detta positiva gensvar uppstår faktiskt närhelst du känner ovillkorlig acceptans eller kärlek.
Ju mer du upplever denna känsla, desto mer gagnar du alla nivåer hos ditt totala själv.. från DNA.. från din kropps fysiska nivå.. genom emotionalkroppen.. till en förstärkning av den praniska kroppen tillhörande ka.. och även alla känslor av välmående.
Att tillåta energin av ovillkorlig acceptans och kärlek röra sig genom emotionalkroppen aktiveras en process av djupgående healing och balans.
Att tillåta dig själv att uppleva alla känslor och emotioner är kraftfulla medel att föra energin genom din ka. Vad som sker med många människor är emellertid att de i en svår eller utmanande situation mentalt stämplar den som "dålig" och blockerar eller hindrar den resulterande känslan från att framträda. När du blockerar känslor eller emotioner, kan inte din emotionalkropp vibrera naturligt och "fryser" eller stänger sig.
När den inte kan röra sig eller vibrera naturligt, blir du mentalt sätt mindre medveten och dina tankar blir luddiga, otydliga och förvirrade.
Nyckeln är att tillåta dig vara medveten om dina känslomässiga och emotionella gensvar på situationer så att de kan medvetandegöras och balanseras.
På grund av att emotionalkroppen och ka energimässigt är sammankopplade, kan du i hög grad accelerera din egen utveckling genom att stärka din ka och bringa dina emotioner och känslor till full och positiv medvetenhet.
Beklagigt nog har en del människor inte lärt sig vara sensitiva för känslor som dyker upp.
De är ofta fullständigt omedvetna om sina känslor och svävar bort i sin mentalkropp, omedvetna om den fysiska förnimmelse som dyker upp när känslor uppträder. Det är grundläggande för din egen utveckling att du medvetandegör dig om att du har känslor!
Lika viktigt är det att lägga märke till var dessa känslomässiga energier befinner sig i kroppen. Var pulserar de? Hur intensiv är pulsen och vilken riktning har den?

Vare sig du är avancerad eller nybörjare, så är medvetenhet alltid det första steget!

                   Namaste<3


                      Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.